Farm@nutrition maakt bij de samenstelling van de nutritionele producten gebruik van orthomoleculaire- (vitamines, oligo-elementen; organische zuren, aminozuren, …) en fytotherapeutische producten (plantenextracten, etherische oliën, enz.).

Farm@nutrition hanteert voor de nutritionele producten het synergetisch principe (het geheel is meer dan de som van de delen). De gebruikte plantenproducten behouden nog de natuurlijke complexiteit, d.w.z. er wordt niet gewerkt met geïsoleerde werkzame stoffen tot op moleculair niveau. Wij houden er namelijk rekening mee dat schadelijkheid (en dus de onveiligheid) van een product het gevolg kan zijn van het uit de natuurlijke context verwijderen van een werkzame stof. Om de eindproducten te kunnen standaardiseren gebruikt Farm@nutrition hoog geconcentreerde extracten. Op deze manier worden synergetische mengsels verkregen met precies bepaalde en steeds dezelfde hoge gehalten aan werkzame stoffen.

Farm@nutrition ontwikkelt vooral drinkwatersupplementen: vloeibare producten of poedervormige wateroplosbare concentraten omwille van de snelle inzetbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en goede opnamecapaciteit.

Kwaliteitsnormen

De productiefabriek werkt op industrieel niveau, de installaties verwerken grote partijen tegelijkertijd zodat het eindproduct kan worden aangeboden aan een lage prijs. Het productieprocédé werd door jaren van studie, aanpassing en ervaring geperfectioneerd. De plantaardige extracten worden koud bereid met behoud van alle werkzame stoffen. De gebruikte plantaardige grondstoffen hebben allemaal een ‘FEED GRADE’ statuut en hebben meestal de kwaliteit voor food grade (geschikt voor menselijk gebruik). Indien gewenst kan ook een bio-certificaat worden aangeboden.

Feed Chain Alliance

Ontdek de nutritionele producten >>

Nutritionele producten